Tim Kneusels
Personalabteilung

Telefon: 06251 5960-0
E-Mail: ausbildung@herbert.de

Rückfragen per WhatsApp an:
0151 6520 7767